Privatumo politka

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika taikoma: transporto paslaugas užsakantiems ir gaunantiems vartotojams, transporto paslaugas teikiantiems vairuotojams, visiems užsakymų gavėjams. Bendrovė renka ir naudoja šiuos keleivių asmens duomenis: keleivio adresas; telefono numeris (pokalbiai telefonu gali būti įrašomi); kelionės data, laikas bei tikslas; informacija apie iškilusias nenumatytas situacijas; kitus identifikavimo duomenys. Bendrovė įsipareigoja rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Bendrovė užtikrina, kad jai pateikti duomenys bus saugūs, o jų tvarkymas atitiks galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Asmens duomenų naudojimo tikslai

Asmeninius duomenis renkant ir naudojant siekiama palengvinti ir padaryti efektyvesnį vairuotojo ir vartotojo (keleivio) bendravimą. Vairuotojams pateikiami keleivių geografinių vietovių duomenys ir telefonų numeriai, kad keleiviai būtų paimti kuo greičiau ir efektyviau, kad būtų išvengta nesusipratimų ir būtų gerinama aptarnavimo kokybė. Telefono numeris ir adresas naudojami bendraujant su klientais ir keleiviais, siekiant suteikti jiems pageidaujamą paslaugą. Vardas, telefono numeris ir adresas naudojami susisiekti su keleiviais jeigu jie ką nors pamiršo paslaugas teikusiame automobilyje.

Asmens duomenų saugojimas

Vartotojas, sutikdamas su šia Politika, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami ir saugomi, siekiant kuo efektyviau įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to kokiu būdu užsako paslaugą. Vartotojas, nesutikdamas su Politika, neturės galimybės įsigyti paslaugų. Vartotojas bet kada gali kreiptis raštu į Bendrovės administraciją dėl asmens duomenų panaikinimo. Tokiu atveju Bendrovė panaikina informaciją apie asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai yra įsiskolinimų, ginčų ar kitų neišspręstų situacijų. Jeigu kyla įtarimų dėl nusikalstamos veiklos, sukčiavimo (gauti skundai) ar klaidingos informacijos pateikimo, duomenys bus saugomi tol, kol bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas ir, situacija bus išspręsta teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčų dėl mokėjimo atveju, informacija bus saugoma tol, kol ginčai bus išspręsti arba sueis senaties terminas. Bendrovė taip pat gali išsaugoti informaciją, jeigu tai yra būtina, siekiant apsaugoti teisėtus Bendrovės verslo interesus. Jeigu Bendrovė užblokuoja vartotoją dėl netoleruotino pastarojo elgesio, Bendrovė gali išsaugoti tam tikrą šio profilio informaciją.

Asmens duomenų apsauga

Bendrovė, rinkdama ir naudodama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Bendrovė užtikrina, jog asmens duomenys bus apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų – neteisėto duomenų pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo, vagystės ir t.t., o duomenų apsaugos lygis atitiks teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenis Bendrovė gali naudoti tik sprendžiant su paslaugos naudojimu (keleivių bei klientų aptarnavimu) susijusius klausimus. Vartotojas (keleivis, klientas), pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę susipažinti su informacija apie Bendrovės turimus jo asmens duomenis – kokius jo duomenis Bendrovė turi, ar duomenys teisingi, iš kokių šaltinių gauti, kokiais tikslais jie tvarkomi, kam teikiami. Bendrovė privalo pateikti minėtus duomenis, duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

Slapukų naudojimas

Siekiant, kad vartotojui (klientui, keleiviui) būtų suteiktos visavertės elektroninės paslaugos, į vartotojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. Tai trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Šitoje internetinėje svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojančių vartotojo įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti ir t.t. Ši informacija renkama statistiniais ir rinkodaros tikslais. Sutikimą naudoti slapukus vartotojas (keleivis, klientas) gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

Baigiamosios nuostatos

Šioje Politikoje gali būti atliekami pakeitimai, apie kuriuos Bendrovė vartotojus (klientus, keleivius) informuos. Vartotojų tolesnis naudojimasis Bendrovės paslaugomis, gavus tokio pobūdžio pranešimus, reiškia jų sutikimą su Politikos pakeitimais.

  Skambinti 311 211